Paxman saç kaybı önleme sistemi kemoterapiden ötürü oluşan saç kaybının önlenmesi için çözümünüz olabilir.'

Bağımsız gözlem çalışmaları kemoterapi kaynaklı saç kaybının önlenmesinde Paxman Soğutma Sisteminin etkinliğini yaygın şekilde kullanılan kemoterapi dozajları ve rejimleri ile göstermiştir..

Yüksek seviyedeki rahatlık ve hasta uygunluğu ve kabul görme sonuçları tüm denemelerde elde edilmiştir. Uygulama sonrası soğutmanın 2.5 saat boyunca sürdüğü hallerde bile hastalar soğutma uygulamasına devam etmişlerdir.

5 farklı çalışmanın sonuçlarını veren Klinik Verimlilik Broşürümüz, Paxman Saç Kaybı Önleme Sisteminin kullanımıyla ilgili olarak bilgi sunmaktadır ve aşağıdaki linklerden tam olarak indirilebilir.